Emoční přístup k učení, jako účinná forma vzdělávání?

Výsledky a emoce nás provázejí ruku v ruce již od dětství. Jsou přirozenou a neoddělitelnou součástí každého z nás. Jsou s námi tak silně spjaty, že kdybychom je chtěli oddělit od nás samotných, museli bychom naši osobnost zničit. Náš mozek je uspořádán tak, že disponuje pravou a levou mozkovou hemisférou.

Ta pravá je více tvořivá a intuitivní, kdežto levá spíše víc analytická. Levá mozková hemisféra si tedy víc „potrpí“ na výsledky, pravá hemisféra více na emoce.

V dnešním světě však většina z nás využívá levou mozkovou hemisféru. I zavedený vzdělávací systém, je nastavený převážně „na výsledky a výkon.“

Tato výsledková výchova nás začíná formovat už ve školních lavicích. Když se podíváme na to, jakým způsobem jsme vedení k nabývání nových znalostí a poznatků, zjistíme, že jsou to samá fakta, čísla, data a podobně.

Učíme se všechno mechanicky nazpaměť, samé poučky, nekonečné memorování z knih, data narození slavných spisovatelů,  v cizím jazyce se biflujeme nová slovíčka…

Úspěch se pak měří podle toho, kolik si takových pojmů dokážeme zapamatovat. A potom, když po škole objevíme reálný život, často přichází těžký boj. Proč?
Protože v hlavě sice máme mnoho poznatků, pouček, vzorců, dat, všechno si dokážeme logicky odvodit, ale… chybí nám holistický pohled na svět.

Holistický pohled znamená nazírání na svět jako na celek, ne jako na jednotlivé oddělené části. Znamená to, že upřednostňujeme celek před částí. Už v antice Aristoteles ve své Metafyzice zdůražnoval, že celek je více než souhrn jednotlivých částí.

A co to pro nás znamená v reálném životě?

Když jsme vedeni k tomu, abychom využívali prioritně levou mozkovou hemisféru, může se stát, že nebudeme umět nové poznatky využít v praxi. To nás učí právě pravá mozková hemisféra, která se zaměřuje na holistický přístup k životu. Pravá hemisféra je tvořivá, intuitivní, rozvíjí naši fantazii. Ve škole se učíme spoustu teoretických znalostí, ale v praxi je nedokážeme uplatnit.

Máme mraky poznatků, ale nedokážeme je spojit. Kdybychom se naučili využívat pro náš život pravou hemisféru, zodpovědnou za myšlenkovou syntézu, troufám si tvrdit, že bychom v životě dosahovali mnohem lepších výsledků.

A je jedno, jestli máme na mysli studijní či pracovní výsledky nebo spokojenost v osobním životě. Ideální je, když využíváme potenciál obou hemisfér stejně, Takových lidí ale není mnoho. Lidem, kteří využívají více levou hemisféru, říkám výsledkoví. Ty, kteří upřednostňují pravou hemisféru, nazývám emočními. Z této – mé vlastní – typologie budu i dále v článku vycházet.

Vzhledem k tomu, že žijeme ve světě výsledků, můžou se emoční lidé cítit současným systémem doslova pohlceni, často si připadají nepochopeni a ztraceni.

Jako vystudovaná pedagožka jsem se s tímto principem potkávala často už u dětí, které jsou do určitého věku primárně emoční. Když jsou pod neustálým tlakem výsledků, doslova to drtí jejich vnitřní potenciál a potlačuje jejich hodnotu.

Také jsem se bohužel velmi často setkávala s vnuceným výsledkovým typem učení, které nepřipravuje mladé lidi na současný život. Když je mladý člověk vystavovaný těmto situacím, může už v době svého studia pociťovat nepochopení a nespravedlnost vůči své osobě. Takový člověk může celý život poslouchat, že na něco „není dobrý“. V krajním případě jím opovrhují dokonce i rodiče nebo učitele a později také šéf nebo kolegové v práci. Následkem toho si pak může celý život klást otázky, proč se mu v životě děje právě to či ono.

Spousta lidí si přitom neuvědomuje, že to není o nich, nejde o jejich pochybení. Jednoduše jsou pouze jinak nastavení.

Jsou zaměřeni emočně, ale dostali se třeba na školu zaměřenou převážně na výsledky, možná mají rodiče s podobným smýšlením  nebo kolegy taktéž s ortientací na výsledky.

Napadá vás možná teď otázka: Dají se školy rozdělit na emoční a výsledkové? Přece záměrem každé školy je, aby její žáci dosahovali skvělých výsledků. Odpověď zní: Ano. Dokonce i v institucích, jako jsou školy, lze rozlišovat emoční a výsledkový přístup k žákům.  Sama jsem tomu byla svědkem. Ať už dříve jako studentka nebo dnes jako pedagožka. Odmalička jsem věděla, že vzdělávání je mým celoživotním posláním, a tak jsem své poznatky prohlubovala ve státních jazykových školách, ale také ve firmách a mezinárodních centrech. Také jsem prošla mnoha školeními, semináři a konferencemi.

Vždy mi záleželo na tom, abychom se učili prakticky a efektivně s ohledem na současný život. Aby se žáci a studenti ve škole učili poznatky, které se jim budou ukládat do dlouhodobé paměti a ne do té kratkodobé. Jinak všechno, co se naučili například na písemku, hned po jejím dopsání zapomínají.

O této problematice se již několik roků vedou dlouhé diskuse, vycházejí nové reformy, nařízení, osnovy… Ale vzdělávací systém si stále neuvědomuje, že se opět formou nařízení snaží vnutit stejnou metodu pro všechny.

Ale jak jsem již výše uvedla, každý děláme to či ono s úplně jinou motivací. Proto jsem na základě své praxe vyvinula koncepci emočně-výsledkových typů. Tuto koncepci uplatňuji právě v naší společnosti ALTYA. Díky této koncepci dokážeme v naší společnosti několikanásobně zlepšit vzdělávací proces a všechny osvojené poznatky ukotvit do dlouhodobé paněti našich studentů. A tak se vám s námi nestane, že se kupříkladu po letech učení se cizímu jazyku tímto jazykem v zahraničí prostě nedomluvíte.

Zároveň tím boříme mýtus, že je vzdělávání v Čechách a na Slovensku nudné a zastaralé. Není to pravda, protože každý jsme do akce motivovaní jinak.

Jak zmíněná typologie ovlivňuje celý náš život a jak se naučit ji využívat ve svůj prospěch – to jsem shrnula ve svém e-booku Možná jste celý život žili v omylu.

Jako bonus/nádstavbu k tomuto e-booku jsem vytvořila jednoduchý test, který vám přehlednou formou pomůže odhalit, k jakému typu patříte. Umožní Vám to porozumět světu, který je kolem vás. A nejen to. Umožní Vám to porozumět hlavně tomu světu, který nosíte sami v sobě.

Dále bych ráda upozornila – vzhledem k uvedenému tématu, o kterém jsem psala – že naší další činností jsou přednášky, workshopy a semináře na téma vzdělávání. Jsou určeny dětem, mládeži, rodičům a pedagogům. Rovněž poskytujeme osobní konzultace na různá témata v oblasti efetivního jazykového vzdělávání či vzdělávání všeobecně. Konzultace jsou určeny školám a firmám.

Rádi také předáváme své zkušenosti na různá všeobecná i konkrétnější témata. Například: jak efektivně učit bez učebnic nebo jak děti motivat, aby je učení opravdu bavilo. Na našich stránkách www.altya.cz navíc najdete kromě uvedených služeb také terapeutické služby, které vám dokáží pomoci s nahromaděnými bloky, které jste si mohli vytvářet po celý váš život – třeba právě kvůli nepochopení vlastní individuality.

Autorka článku: Mgr. Nikoleta Manduchová

Komentáře