Před-jarní novoluní: 6. března (17:03, v Rybách)

Blíží se Před-jarní novoluní: 6. března (17:03, v Rybách)

Od nás k vám, od vás k nám…

říkají Andělé

„Tohle je moc zajímavé, kočičko moje,“ … řekl Dalajlama, zavřel knihu a pohladil mne.
„Čtu o životě Alberta Schweitzera,“ řekl Dalajlama, „o člověku, který dostal Nobelovu cenu v roce 1952. Byl to velmi soucitný člověk, nesmírně opravdový. Zrovna jsem četl něco, co sám řekl: 

Někdy naše světlo pohasíná, ale pak se setkáme s jinou lidskou bytostí a naše světlo se znovu rozhoří… Těm, kdo v nás znovu zažehnou vnitřní světlo, jsme zavázáni nejhlubší vděčností. S tím souhlasím, co ty na to?“
Zavřela jsem oči a začala příst.

(Úryvek z knihy Dalajlamova kočka)

Novoluní v Rybách (středa 6. března) napoví, že nic se samo nezmění, nestane, ani s nebe nespadne. Rozhodnutí a vykonání je jen na člověku, přičemž energie následujících dnů inspirují k velké fantazii, ale i k nicnedělání. A tak pro správné rozhodnutí je potřeba KLID.

Astrologicky:
Novoluní v Rybách přináší energii citlivé fantazie, zvýšené citlivosti, kreativity, snění, ale také tendenci k lenosti – jako byste měli chuť nechat všechno plavat a spíše ulehnout do svého snu než „pracovat“ na svých snech.

Ale inspirace bude moře!

Jako rybiček v širém moři. Nenechejte se odradit nejistotou nebo třeba nějakou zdánlivou nepřehledností některých situací, protože budete mít skvělou možnost využít komplexního pohledu na věci.
Samo se nic nestane – a tak zejména v období tohoto novoluní neočekávejte, že by se něco samo vyřešilo.
Využijte inspirativních myšlenek, které vedou od laskavosti k laskavosti, s ohledem na své dobro, které je dobré pro všechny. Vždy, když se rozhodujete s láskou k sobě, a požádáte bytosti světla o pomoc, vždy bude vaše rozhodnutí dobré pro všechny zúčastněné.

Uměleckému vyjádření života a tvůrčí aktivitě svítí ZELENÁ! Využijte této energie pro tvoření a umění. A to v jakémkoliv směru, nemusí se jednat jen o umělecké dílo.

Představivost v těchto dnech pofičí na plné obrátky. Měsíc v Rybách zbystří vaše pocity. Tak jim v meditaci věnujte pozornost.

V tomto období vám měsíční bytosti pomáhají k velkým a laskavým myšlenkám – celý duchovní svět žehná dobrým a světlým myšlenkám. Ale – to neznamená, že si necháte všechno líbit.

Pozor! Laskavost k sobě – na tu občas zapomínáme, protože tomu nás nikdo nikdy neučil. Tak je na čase začít.

Novoluní v Rybách více než kdy jindy žádá člověka, aby neutonul ve svých snech o lásce a kráse, ale aby žil svou každodennost s ohledem nejen na druhé, ale i na sebe.

To je láska. S pocitem laskavé vděčnosti a oddanosti, vnímejte myšlenky, které vámi procházejí. Vaše zdraví, radost a hojnost je radostí a zdrojem hojnosti i pro druhé. Je zdravá pro všechny.

Autorka článku: Mgr. Yvetta Ellerová, certifikovaná terapeutka

Komentáře