Vzdělávací centrum s emočně-výsledkovou typologii

Určitě se i mnohým z vás stalo, že jste se učili ve škole několik let cizí jazyk, ale v zahraničí byste měli velký problém se domluvit. Nebo jste se rozhodli jazyk učit soukromě v jazykové škole, či se soukromým lektorem a vám výuka či samotný lektor vůbec nesedli. Nebo jste možná celý život poslouchali, že na něco nemáte talent, že nejste dost dobří apod.

Jsem pedagožka a lektorka jazyků, pro kterou bylo učení odmalička posláním.

Působila jsem ve více jazykových školách, ve firmách, na školách, soukromě, prošla jsem mnoha školeními, konferencemi, zahraničními pobyty, abych své poslání učit prohloubila ještě více. Výsledek?

Vždy jsem inklinovala k alternativnímu školství, a proto jsem vyvinula koncepci, která je založená na principu emočně-výsledkových typů, díky čemuž dokážeme mnohonásobně zlepšit vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků a všechny poznatky se hlavně učíte do dlouhodobé paměti. Tím pádem se vám už více nestane, že se dlouhá léta učíte cizí jazyk, a přitom se v zahraničí vůbec nedomluvíte.

Také boříme mýtus, že vzdělávání v ČR a SR je nudné a zastaralé. Není to pravda, pouze jsme každý jinak motivován do akce.

Jak to vypadá v praxi?

Pokud se potřebujete připravit např. na certifikát nebo státní zkoušku a dostanete k sobě lektora, který je primárně emoční, je velká pravděpodobnost, i když je daný lektor znalostně fakt perfektní, že vás na tyto zkoušky nepřipraví, tak jak byste potřebovali.

Je to proto, že jeho pohled na svět a celkově na vzdělávání a výuku je úplně jiný než vyžaduje výsledková oblast vzdělávání. Velmi často jsem se s tím setkávala v praxi jazykových škol, kdy nedocházelo k prodlužování kurzů z toho důvodu, že lidé nedosahovaly takové výsledky, jaké si představovali. Není to o tom, že daní lektoři by nebyli dobří, byli perfektní, pouze byli jinak motivováni do akce. Kdyby vám tehdy jazyková škola přiřadila výsledkového lektora, garantuji vám, že byste byli na certifikát, či státní zkoušku připraveni excelentně. Výsledkový člověk má totiž tendenci si všechno měřit, vyhodnocovat a potřebuje vidět váš posun z hodiny na hodinu. Má tedy k vám úplně jiný přístup, přesně takový, jaký k vašemu jazykovému cíli potřebujete.

A zase, možná se vám stalo, že jste chodili na hodiny cizího jazyka a vás to nebavilo, přišli vám nudné, stereotypní, bylo to klasické učení z knih, strana po straně, lekce po lekci a podobně. Je to proto, že vy jste byli pravděpodobně primárně emoční typ a byl k vám nasazen výsledkový lektor.

Emoční lektoři jsou více inovativní, primárně z knih vůbec neučí, pracují s různými zábavnými materiály, které si vytvářejí sami nebo čerpají materiály z různých edukativních zahraničních portálů.

Pro ně není důležitý výsledek, ale pocit. Budou s vámi vést dlouhé konverzační hodiny o tom, jaký jste měli den, jak to jde v práci, jaké máte plány na víkend a hlavně chtějí, abyste si výuku užili. Pokud byste byli výsledkovým typem, tak by vám tyto hodiny přišli jako ztráta času, ale pokud jste emoční typ, tak budete nadšeni, že jste konečně našli přesně to, co jste hledali.

V zahraničí se můžete setkat čistě pouze s typologií emočních nebo výsledkových typů lidí. Když jsem ji však ještě během svého studia začala testovat na svých hodinách se studenty, zjistila jsem, že ta typologie pro naše poměry není zcela přesná. Stále jsem měla několik případů, které se vychylovaly. A proto nastalo delší období zkoumání a testování, které vedlo k vytvoření třetího typu, je to jakýsi střed mezi oběma typy. Výsledkový typ se zaměřením na emoce. Opět tato typologie prošla delším testováním a sedělo to perfektně.

Jde o to, že tento třetí typ dokáže velmi efektivně skloubit oba styly výuky. Bude vás nekompromisně směřovat k dosahování výsledků, ale zároveň vás občas nechá i vydechnout formou hry, volných konverzačních hodin apod. Nedělá mu problém učit podle přesně stanovených osnov a zároveň být občas i inovativním.

Také jsem se setkávala s názorem, že pokud je lektor dostatečně dobrý, měl by být natolik flexibilní, aby přizpůsobil výuku každému typu.

Není to pravda.

Vy byste samozřejmě se zapřením všech sil dokázali připravit výuku pro jakýkoliv typ studenta, ale vnitřně by vás to vůbec nebavilo, protože kdybyste byly emoční typ, neviděli byste význam v tom, proč máte někoho testovat. Bylo by vám dokonce nepříjemné dávat na doma nějaké úkoly, protože pro vás je hlavně důležitý pocit. A samozřejmě by tím pádem mělo být jasné, že pokud někdo dělá něco násilím, s čím se vnitřně neztotožňuje, tak nikdy nedosáhne tak dobré výsledky jako ten, kdo je v tom doma.

Proto je systém vzdělávání u nás založen na tom, že každý člověk je skvělý v něčem jiném a každého také něco jiného motivuje. Například děti jsou motivované povětšinou emočně. Když se k nim však nasadí lektor, který je výsledkový typ a na výsledky je také motivován a dává jen úkoly, různé počty, tak to není efektivní.

Proto například ti, kteří se chtějí dostat na nejlepší školy, kde potřebují skvělé výsledky, budou pracovat s výsledkovými lektory a naopak ti, kteří se chtějí učit cizí jazyk pro své vlastní potěšení ve volném čase jako hobby, tak je k nim nasazen emočně založený lektor, kde může vzniknout opravdu skvělý vztah.

Pracujeme i s různými metodami učení, díky kterým se učíte všechny nabyté poznatky ne do krátkodobé ale do dlouhodobé paměti, což je nesmírně důležité, abyste se při mluvení v cizím jazyce necítili v ničem limitováni a mohli si vybavit kdekoli na světě úplně cokoliv.

Také je ale pro nás důležité, aby se člověk rozvíjel, jak rozumově, tak osobnostně. Tradiční systém u nás je založen většinou výsledkově a děti jsou, jak již bylo zmíněno výše, primárně emoční. Proto se často cítí nepochopené, někdy šikanováné svými vrstevníky za to, že nemají ve škole dobré výsledky. Také se u nich projevují různé psychické i fyzické nemoci, deprese apod.

Abychom tyto problémy dokázali co nejvíce eliminovat, tak máme v našem vzdělávacím centru i tým certifikovaných terapeutů, kteří s těmito problémy pracují do hloubky a dokáží je velmi účinně odstranit.

Bloky, které máme v sobě hluboce zakořeněné již od základních škol se během našeho života neustále projevují. Během dospělosti se setkáváme s nízkým sebevědomím, s tím, že nemáme na něco talent, protože jsme byli již od základní školy nepochopeni tím, jaký typ vlastně jsme. Přitom talent máme a jsme skutečně dobří.  Proto jsme do našeho centra zařadili i oblast osobnostní. Abychom tyto problémy dokázali co nejvíce eliminovat.

Je tato metoda použitelná i v rámci státního vzdělávání?

Určitě je, ale myslím si, že je to běh na dlouhou trať. V praxi jsou stovky skvělých metodiků, kteří dělají svou práci skvěle a myslím si, že situace ve vzdělávání v Česku a na Slovensku vůbec není tak katastrofální. Máme tu opravdu špičkové kapacity, bohužel je škoda, že když se vyvine něco nového, aplikuje se to komplexně na všechny bez ohledu na to, že každý člověk je jiný a programy nebudou působit na všechny stejně. Samozřejmě ale rozumím tomu, že v systému státního vzdělávání není tolik prostoru na to, aby se mohlo individuálně zacházet s každým žákem a učitelem. To je právě prostor pro soukromé instituce a centra, kde se s tím dá mnohem víc pracovat.

Největší chybou ve vzdělávání je dle mého názoru to, že se navzájem všichni jen obviňují. Je to jako začarovaný kruh. Je to obrovská škoda, protože v našem systému je jednak mnoho talentovaných žáků, ale i šikovných pedagogů, kteří vědí, co dělají. Avšak každý jsme jiný, jinak vnitřně motivovaní do toho, co chceme dělat. To je právě specifikum našeho centra, kde jsme aplikovali metodu založenou na emočně-výsledkových typech lidí.

P.S. 1 Přidejte se do naší komunity vzdělávacího centra ALTYA na facebooku kliknutím zde.

P.S. 2 Jak tato typologie ovlivňuje celý náš život, popisuji v e-booku Možná jste celý život žili v omylu. Více informací najdete kliknutím zde.

Autorky článků: Nikoleta ManduchováKateřina Havlíčková

Komentáře