IDENTIFY THE OBJECT

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoli části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

INDENTIFY THE PICTURE

Možnosti využití: Tak jako u předešlé aktivity, i tento pracovní list lze zařadit do jakékoliv části hodiny. Dítě si zároveň procvičuje jak čtení, tak i správnou výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

LET'S COLOUR LETTERS

Možnosti využití: Kromě vybarvení malých a velkých písmen, můžete na každé písmeno vymyslet slovo nebo rovnou celou větu. Také můžete ze všech písmen vytvářet slova pouze z určité slovní zásoby, kterou se např. momentálně učíte.

STÁHNOUT ZDARMA

LETTER MIX-UP!

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoli části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

SUMMER

Možnosti využití: Tato aktivita je podobná jako předcházející aktivita, akorát je slovní zásoba zaměřena na téma léto a obsahuje pouze tři slova. Samozřejmě platí, že daná slova můžete použít ve větách a popsat dané obrázky - barevnost, velikost apod.

STÁHNOUT ZDARMA

THE MISSING LETTER

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoli části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

THINGS WE SEE IN SCHOOL

Možnosti využití: Vynikající cvičení na trénování motoriky, čtení a správné výslovnosti. Pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

TRACE THE LETTERS

Možnosti využití: Také skvělá aktivita na procvičování motoriky a správné výslovnosti. Na každé písmeno si zároveň můžete uvést jedno nové slovíčko, které si hned pojmenujete i v kontextu. Také můžete ze všech písmen vytvářet slova pouze z určité slovní zásoby, kterou se např. momentálně učíte.

STÁHNOUT ZDARMA

TRACING LETTERS

Možnosti využití: Také skvělá aktivita, obohacena ještě zvlášť o malá a velká písmena, na procvičování motoriky a správné výslovnosti. Na každé písmeno si zároveň můžete uvést jedno nové slovíčko, které si hned pojmenujete i v kontextu. Také můžete ze všech písmen vytvářet slova pouze z určité slovní zásoby, kterou se např. momentálně učíte.

STÁHNOUT ZDARMA

ABOUT ME - HOW ARE YOU?

Možnosti využití: První část pracovního listu je konverzační, uvolňovací, aby dítě odbouralo bariéry z mluvení. Celkově, zajímat se o pocity někoho jiného, budí zájem o celkovou osobnost a dítě se nám tak snadněji otevře ke spolupráci. V úvodu jsou proto použity pouze tři základní pocity, které jsou znázorněny i barevně. Ve druhé části si dítě může dané pocity podle intenzivnosti vybarvit samo a konverzace už je o něco rozsáhlejší. Podle věkové skupiny se můžeme ptát na různé otázky: Jak se cítíš, když ráno vstáváš vs. jak se cítíš, když je víkend a vstávat nemusíš? Díváš se na pohádky apod.

STÁHNOUT ZDARMA

ABOUT ME - THAT'S ME

Možnosti využití: Tento pracovní list lze použít na úvod hodiny, na rozmluvení se a odbourání bariér z mluvení. Navíc pracovní list obsahuje mnoho osobních otázek, takže v dítěti můžete vzbudit přirozený zájem o jeho osobu a tím se mezi vámi vytváří ještě lepší vztah - lektor/učitel - žák. Samozřejmě platí, že přirozený osobní zájem má být při výuce samozřejmostí 🙂

STÁHNOUT ZDARMA