Obrázkové jazykové tipy

METODA SELF-TALK

Znáte metodu self-talk (povídání si sám (sama) se sebou?)

Každý den si alespoň na 10 minut v libovolném cizím jazyce, ve kterém se chcete zlepšit, povídejte sami pro sebe, co jste dnes udělali, co se chystáte během dne vše udělat nebo co chystáte na víkend apod.

Také si můžete sami pro sebe popisovat různé obrázky, obrázkové příběhy nebo si můžete prohlížet fotky v mobilu a snažit se je popsat tak, jak byste někomu jinému chtěli vysvětlit, co jste v ten den dělali.

Takto si dokážete velmi efektivně a pravidelně i sami zlepšovat komunikační úroveň cizího jazyka 🙂 

Jak si správně vybrat vhodnou knihu?

  • prvním důležitým pravidlem je, abyste si vybrali knihu, která se vám líbí vizuálně, je to velmi důležité na částečnou motivaci, pokud se nám na oko něco líbí, tak se do činnosti pouštíme i s větší chutí
  • určitě dbejte na to, aby součástí knihy bylo buď CD nebo audiomateriál dostupný online ke stažení
  • pokud s jazykem začínáte od začátku, jako samouk, tak si vyberte knihu pro začínající samouky, nikoliv pro pokročilé samouky nebo pro jazykové kurzy
  • součástí knihy by měl být určitě i klíč ke cvičením se správnými odpověďmi
  • v každé kapitole byste měli mít nějaký text nebo alespoň krátké dialogy, texty by však měly být dostatečně zajímavé
  • určitě si ověřte, zda jsou v knize srozumitelně vysvětleny gramatické a všechny nové jevy a je k nim dostatek praktických cvičení
  • a bonusem určitě je, pokud máte v knize detailně vysvětlenou výslovnost, případně je v knize slovní zásoba uváděna v závorkách se správnou výslovností 🙂