CLOTHES

Možnosti využití:

Aktivitu lze použít v jakékoliv části hodiny. Je skvělá na rozšíření nové slovní zásoby a trénování výslovnosti. Se slovíčky můžete pracovat skutečně rozmanitě. Můžete na každé slovíčko vymyslet zvlášť větu nebo pokud má již žák pokročilejší úroveň angličtiny, může jednotlivá slovíčka vysvětlovat ústně popisem. Uděláte si tak výměnu rolí, kdy je on učitel a vy žák, přičemž se vám žák snaží vysvětlit v angličtině, co dané slovo znamená.

STÁHNOUT ZDARMA

WHICH MONSTER IS IT?

Možnosti využití: Tento pracovní list lze využít mnoha způsoby. Cvičení jsou zaměřena na porozumění textu. Studenti si ale díky čtení procvičí také několik základních číslovek, části lidského těla, barvy a mnoho dalšího.

STÁHNOUT ZDARMA

MY ROOM - REVISION

Možnosti využití: V tomto materiálu si studenti procvičí slovní zásobu na téma nábytek a také barvy. Budou spojovat obrázky s příslušným popisem a nedílnou součástí materiálu je také psaní a porozumění textu. Tento pracovní list lze tedy opět využít mnoha způsoby.

STÁHNOUT ZDARMA

KIKI'S CAT LIFE

Možnosti využití: Tento pracovní list lze využít mnoha způsoby, např. na opakování gramatiky nebo na rozšíření praktické slovní zásoby. Kromě toho si můžete se studenty trénovat správnou výslovnost a také psaní, protože daný příběh můžete libovolně dokončit.

STÁHNOUT ZDARMA

IDENTIFY THE OBJECT

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoli části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

INDENTIFY THE PICTURE

Možnosti využití: Tak jako u předešlé aktivity, i tento pracovní list lze zařadit do jakékoliv části hodiny. Dítě si zároveň procvičuje jak čtení, tak i správnou výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

LET'S COLOUR LETTERS

Možnosti využití: Kromě vybarvení malých a velkých písmen, můžete na každé písmeno vymyslet slovo nebo rovnou celou větu. Také můžete ze všech písmen vytvářet slova pouze z určité slovní zásoby, kterou se např. momentálně učíte.

STÁHNOUT ZDARMA

LETTER MIX-UP!

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoli části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

SUMMER

Možnosti využití: Tato aktivita je podobná jako předcházející aktivita, akorát je slovní zásoba zaměřena na téma léto a obsahuje pouze tři slova. Samozřejmě platí, že daná slova můžete použít ve větách a popsat dané obrázky - barevnost, velikost apod.

STÁHNOUT ZDARMA

THE MISSING LETTER

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoli části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost a pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

THINGS WE SEE IN SCHOOL

Možnosti využití: Vynikající cvičení na trénování motoriky, čtení a správné výslovnosti. Pokud má dítě již pokročilejší úroveň angličtiny, můžete na každé slovo vytvořit jednoduchou větu nebo rozvinutý dialog či popis. Také můžete popsat i obrázek k danému slovu, např.: jaké má daná věc barvy na obrázku, jaké má barvy ve skutečnosti, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod.

STÁHNOUT ZDARMA

TRACE THE LETTERS

Možnosti využití: Také skvělá aktivita na procvičování motoriky a správné výslovnosti. Na každé písmeno si zároveň můžete uvést jedno nové slovíčko, které si hned pojmenujete i v kontextu. Také můžete ze všech písmen vytvářet slova pouze z určité slovní zásoby, kterou se např. momentálně učíte.

STÁHNOUT ZDARMA

TRACING LETTERS

Možnosti využití: Také skvělá aktivita, obohacena ještě zvlášť o malá a velká písmena, na procvičování motoriky a správné výslovnosti. Na každé písmeno si zároveň můžete uvést jedno nové slovíčko, které si hned pojmenujete i v kontextu. Také můžete ze všech písmen vytvářet slova pouze z určité slovní zásoby, kterou se např. momentálně učíte.

STÁHNOUT ZDARMA

ABOUT ME - HOW ARE YOU?

Možnosti využití: První část pracovního listu je konverzační, uvolňovací, aby dítě odbouralo bariéry z mluvení. Celkově, zajímat se o pocity někoho jiného, budí zájem o celkovou osobnost a dítě se nám tak snadněji otevře ke spolupráci. V úvodu jsou proto použity pouze tři základní pocity, které jsou znázorněny i barevně. Ve druhé části si dítě může dané pocity podle intenzivnosti vybarvit samo a konverzace už je o něco rozsáhlejší. Podle věkové skupiny se můžeme ptát na různé otázky: Jak se cítíš, když ráno vstáváš vs. jak se cítíš, když je víkend a vstávat nemusíš? Díváš se na pohádky apod.

STÁHNOUT ZDARMA

ABOUT ME - THAT'S ME

Možnosti využití: Tento pracovní list lze použít na úvod hodiny, na rozmluvení se a odbourání bariér z mluvení. Navíc pracovní list obsahuje mnoho osobních otázek, takže v dítěti můžete vzbudit přirozený zájem o jeho osobu a tím se mezi vámi vytváří ještě lepší vztah - lektor/učitel - žák. Samozřejmě platí, že přirozený osobní zájem má být při výuce samozřejmostí 🙂

STÁHNOUT ZDARMA