ARABSKÁ ABECEDA

V arabštině existuje několik různých podob každého písmene. V závislosti na tom, kde se ve slově písmeno nachází, může být na začátku slova, na konci slova, nebo v prostřední podobě - kdekoliv jinde. Pokud je navíc slovo složeno jen z jednoho písmene, používá se samostatně stojící znak.

Také je třeba si zvyknout na to, že arabské písmo se píše zprava doleva.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 1

V první lekci se budeme věnovat písmenům: d, ḏ z, r, w, fatha, kasra, damma.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 2

Ve druhé lekci se věnujeme písmenům: t, ṯ, b, n, j. 

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 3

Ve třetí lekci se věnujeme písmenům: l, k, h, m, ž

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 4

Ve čtvrté lekci se věnujeme slovesu mít a tvoření ženského rodu. 

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 5

V páté lekci se věnujeme slovesu být.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 6

V šesté lekci se věnujeme písmenům: s, š, f, q, ḥ, ayn.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 7

V sedmé lekci se věnujeme ukazovacím zájmenům.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 8

V osmé lekci se věnujeme ženskému rodu v množném čísle.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 9

V deváté lekci se věnujeme písmenům: ch, ġ, ṭ, ḍ, ṣ, ẓ.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 10

V desáté lekci se věnujeme určitému členu a měsíčním a slunečním souhláskám.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 11

V jedenácté lekci se podíváme na témata: ženský rod přirozený a shoda podstatného jména a přívlastku v určitém tvaru.

STÁHNOUT ZDARMA

LEKCE 12

Ve dvanácté lekci se podíváme na témata: jmenné věty a tázací částice.

STÁHNOUT ZDARMA