LÜCKENTEXT - ALI IST NEI IN DER KLASSE

Možnosti využití: Tento pracovní list lze využít mnoha způsoby. Na opakování gramatiky (skloňování podstatných jmen, zájmena, slovosled po spojkách, předložky a vazby), také na rozšíření praktické slovní zásoby. Kromě toho si můžete se studenty trénovat správnou výslovnost a také psaní, protože daný příběh můžete libovolně dokončit.

STÁHNOUT ZDARMA

LÜCKENTEXT - DIE FREUNDSCHAFT

Možnosti využití: Tento pracovní list lze také využít mnoha způsoby. Na opakování gramatiky (minulý čas, slovosled po spojkách), také na rozšíření praktické slovní zásoby. Kromě toho si můžete se studenty trénovat správnou výslovnost a také psaní, protože daný příběh můžete libovolně dokončit a použít například i jiná ustálená spojení.

STÁHNOUT ZDARMA

DIE VERKEHRSSCHILDER

Možnosti využití: Tento pracovní list našel oblibu hlavně u starších studentů, kteří jezdí často pracovně do Německa. Samozřejmě je to skvělá pomůcka i pro mladší studenty, kteří tímto získávají všeobecný přehled. Dokument obsahuje dvě strany. Na druhé straně najdete značky ve správných barvách a i správné pojmenování dané značky.

*Pro doplnění této aktivity doporučujeme ještě náš konverzační balík, ve kterém najdete i obrázek na pojmenování dopravních situací, které se na něm nacházejí.

STÁHNOUT ZDARMA

DER VOGEL - KÖRPERBAU

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoliv části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost. Také můžete popsat i daný obrázek, např.: jaké má pták na obrázku barvy, jakou má asi velikost, zda je lehký, těžký apod. Jako utužení vědomostí, si můžete na daná nová slovíčka zahrát hru oběšenec.

STÁHNOUT ZDARMA

DIE BIENE - KÖRPERTEILE

Možnosti využití: Tak jako u předešlé aktivity, i tento pracovní list lze zařadit do jakékoliv části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost. Také můžete popsat i daný obrázek, např.: jaké má včela na obrázku barvy, jakou má asi velikost, zda je lehká, těžká apod. Jako utužení vědomostí, si můžete na daná nová slovíčka zahrát hru oběšenec.

Tento dokument obsahuje tři strany aktivit, které můžete libovolně kombinovat. Na třetí straně si můžete daná slovíčka vystřihnout a na každé vymyslet libovolnou větu. Můžete pomocí těchto slovíček procvičovat, ať už gramatiku, které se aktuálně věnujete, slovosled a mnoho dalšího.

 

STÁHNOUT ZDARMA

FINDE DAS GEGENTEIL

Možnosti využití: Opět aktivitu lze stejně použít v jakékoliv části hodiny. Je skvělá na rozšíření nové slovní zásoby a trénování výslovnosti. Se slovíčky můžete pracovat skutečně rozmanitě. Můžete na každé slovíčko vymyslet zvlášť větu nebo oba protiklady použít ve stejné větě a tak si procvičovat i správný slovosled po různých spojkách.

Pokud má již žák pokročilejší úroveň němčiny, může jednotlivá slovíčka vysvětlovat ústně popisem. Uděláte si tak výměnu rolí, kdy je on učitel a vy žák, přičemž se vám žák snaží vysvětlit v němčině, což dané slovo znamená.

STÁHNOUT ZDARMA

DER BAUM

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoliv části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost. Také můžete popsat i daný obrázek, např.: jaké má strom ve skutečnosti barvy, jakou má asi velikost, zda je lehký, těžký apod. Jako utužení vědomostí, si můžete na daná nová slovíčka zahrát hru oběšenec.

Pokud by bylo hezké počasí a máte možnost se účastnit výuky osobně, můžete si dané části stromu popsat i přímo někde venku.

STÁHNOUT ZDARMA

DIE UHRZEIT

Možnosti využití: Aktivita na procvičování času. Můžete ji zařadit do jakékoliv části hodiny, jako opakování či novou látku. Pokud je žák už na pokročilejší úrovni, můžete diskutovat v němčině o tom, co v dané časy zvykne dělat.

STÁHNOUT ZDARMA

DIE UHRZEIT 2

Možnosti využití: Opět aktivita na procvičování času. Můžete ji zařadit do jakékoliv části hodiny. Jak opakování či novou látku. Pokud je žák už na pokročilejší úrovni, můžete diskutovat v němčině o tom, co v dané časy zvykne dělat.

STÁHNOUT ZDARMA

MEIN AUTOMALBUCH

Možnosti využití: V tomto pracovním sešitě naleznete 10 listů různých typů aut. Všechna auta si může žák vybarvit a zároveň si můžete popsat i části aut. Nebo vést dialog o tom, jaké to může být se vést například v policejním autě.

STÁHNOUT ZDARMA

DIE BESTANDTEILE DES APFELS

Možnosti využití: Skvělá aktivita, kterou můžete použít v jakékoliv části hodiny. Zároveň si dítě procvičuje několik dovedností současně - psaní, čtení, výslovnost. Také můžete popsat i daný obrázek, např.: jaké má jablko na obrázku barvy, jakou má asi velikost, zda je lehké, těžké apod. Jako utužení vědomostí, si můžete na daná nová slovíčka zahrát hru oběšenec.

STÁHNOUT ZDARMA

BAUM-BESTIMMUNGSHILFE

Možnosti využití: Celý dokument obsahuje 4 strany. Najdete v něm několik typů listnatých a jehličnatých stromů. Tento materiál je vhodnější spíše pro bilingvní školy, na kterých je rozšířená výuka německého jazyka i v jiných předmětech.

STÁHNOUT ZDARMA

BÄUME - ALLGEMEINWISSEN

Možnosti využití: Tento dokument obsahuje 2 strany. Tematicky je materiál vhodnější spíše pro bilingvní školy, na kterých je rozšířená výuka německého jazyka i v jiných předmětech. Každopádně najde své uplatnění i na táborech vedených v němčině, jako skvělé doplnění k danému tématu.

STÁHNOUT ZDARMA

VÖGEL - ZUORDNUNG

Možnosti využití: Tento materiál je opět tematicky vhodnější spíše pro bilingvní školy, na kterých je rozšířená výuka německého jazyka i v jiných předmětech. Každopádně najde své uplatnění i na táborech vedených v němčině, jako skvělé doplnění k danému tématu.

STÁHNOUT ZDARMA

WOCHE UND WOCHENTAGE

Možnosti využití: Tuto aktivitu můžete zařadit do jakékoliv části hodiny, jako opakování či novou látku. Pokud je žák už na pokročilejší úrovni, můžete diskutovat v němčině o tom, co je v dané dny a časy zvyklý dělat.

STÁHNOUT ZDARMA

PLAKÁTY NA STĚNU