Festival cizích jazyků v Bratislavě

Tento článek pro vás zpracovala Nikoleta Manduchová, proto jsme ho nechali autenticky ve slovenštině 🙂

V Bratislave sa v dňoch 26.-27.9. 2019 konal druhý ročník festivalu cudzích jazykov – LingvaFest. Každý účastník mal po oba dni na výber z množstva prednášok, workshopov, rýchlokurzov alebo koncertov, ktoré mali slúžiť k bližšiemu predstaveniu a spoznaniu rôznych kultúr. Na celej tejto akcii bolo tiež kúzelné i to, že v skupine dobrovoľníkov, ktorí pomáhali celému chodu LingvaFestu, boli i mnohí zahraniční študenti. A tak mohol každý účastník využiť všetky svoje znalosti cudzích jazykov a pozhovárať sa s nimi či už anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky a pod.

Foto: Nikoleta Manduchová, LingvaFest Bratislava 2019

Taktiež bolo pozoruhodné sledovať ako viedli workshopy cudzích jazykov zahraniční lektori. Ja osobne som bola napr.  na francúzštine, kde sme pracovali najmä s Youtube videami a následne sme potom vytvárali rôzne kaligramy na počuté témy. Keďže sa už istý čas venujem i učeniu francúzštiny bol tento workshop pre mňa veľmi príjemným osviežením a  nadobudnutím nových metód a poznatkov.

Za spomienku určite stojí i workshop starej gréčtiny, na ktorom sme sa učili „dešifrovať“ lekársky jazyk. Facsinovalo ma, ako Dr. Pavľáková celý tento workshop systematicky viedla, takže na konci workshopu som mala pocit, že stará gréčtina je po prvé pomerne jednoduchá a  po druhé, že som sa toho za tú hodinu naučila skutočne veľa, najmä veľa pre reálnu prax (a tiež som pochopila metodiku akou sa vytvárajú lekárske názvy chorôb).

Foto: LingvaFest, Stará gréčtina ako kľúč k reči lekárov; na fotke zľava Juraj Pilko (náš lektor arabského jazyka) a Nikoleta Manduchová, 2019

Skvelú prednášku s názvom „Úvod do tajov posunkového jazyka“ viedol i R. Vojtechovský. Pre mňa osobne bola problematika tohto jazyka veľkým prekvapením. Najväčším prekvapením pre mňa bol fakt, že posunkový jazyk je oficiálne vnímaný ako plnohodnotný cudzí jazyk a navyše, každý štát má svoj vlastný posunkový jazyk. Oficiálne ich je na svete momentálne 300. Taktiež, každý posunkový jazyk má svoju gramatiku a slovnú zásobu a je dosť veľký rozdiel medzi posunkovým a posunkovaným jazykom.

Foto: Nikoleta Manduchová; na fotke vidíte R. Vojtechovského; prednáška Úvod do tajov posunkového jazyka, LingvaFest 2019

Okrem iného som navštívila i prednášku „Ako vzniká kniha“, na ktorej som dokonca bola po oba dni, pretože sme si s Dr. Dragulovou, ktorá túto prednášku viedla, mali toho veľa čo povedať. Bola som nadšená z jej prístupov k detskému čitateľovi a celkových pohľadov na čitateľskú gramotnosť.

Foto: LingvaFest, Ako vzniká kniha, prednášajúca D. Dragulová, 2019

Taktiež som si skvelo podebatovala aj s Lýdiou Machovou, ktorú môžete poznať ako polyglotku a jazykovú mentorku a navštívila som jej skvelú prednášku – „5 najväčších chýb pri učení sa cudzieho jazyka“, ktorá bola taktiež vynikajúca. S Lýdiou sme sa skvelo zhodli na metódach učenia sa cudzích jazykov a nevyhnutých požiadaviek, ktoré je potrebné do jazykového vzdelávania začleniť.

Foto: Nikoleta Manduchová, zľava Nikoleta Manduchová a Lýdia Machová, LingvaFest 2019

Taktiež ma veľmi oslovila i prednáška prof. K. Sorbyho na tému „Krásy a úskalia arabčiny“, či prednášky typu: „Ako na cudzie jazyky v 21. storočí“ alebo „Ako viesť deti k cudzím jazykom“. 

Celý dvojdňový festival ma nabil neskutočne úžasnou energiou, priniesol mi mnoho AHA momentov a skvelých tipov a podnetov na zefektívnenie výuky cudzích jazykov. Už sa teraz veľmi teším na ďalší ročník, na ktorý vás všetkých veľmi srdečne pozývam. Na tejto skvelej akcii sa jednoznačne osvedčil v praxi i náš slogan: Mluv naplno, bez limitů, kdekoliv na světě. A bolo úplne jedno, či som sa potrebovala dohodnúť s Indom ohľadom obeda, alebo vysvetliť zahraničnej študentke z Francúzska, ako sa dostane do učebne 4 na workshop.

Ako raz povedal Nelson Mandela:

Když promluvíte k člověku jazykem, kterému rozumí, mluvíte k jeho hlavě. Když k němu promluvíte jeho vlastním jazykem, mluvíte s jeho srdcem. A preto, pokiaľ by ste i vy chceli Vašu aktuálnu úroveň cudzieho jazyka posunúť na vyššiu úroveň, určite nám napíšte na email: info@altya cz. S radosťou Vám pomôžeme s čímkoľvek, s čím budete potrebovať. A taktiež neprehliadnite našu uzavretú skupinu, kde pridávame veľké množstvo jazykového obsahu zdarma. Pridať sa do skupiny môžete kliknutím tu.

Autorka článku: Mgr. Nikoleta Manduchová

Komentáře