🧠 Jak vaše dítě skutečně něco naučit?

Hlavní důvod, proč neučím na škole, ale vydala jsem se cestou soukromé výuky, je možnost dětem vytvořit skutečně efektivní podmínky pro učení.

Jaké jsou jeho základy?

Za 7 let výuky a přes 6000 hodin, které jsem mohla učit jsem si ověřila, že soukromá výuka nabízí ideální příležitost vytvořit dítěti podmínky na míru a učit ho skutečně naplno a efektivně.

Aby toho bylo možné dosáhnout, je třeba dbát na 5 základních oblastí, které se často podceňují.

1️⃣ Oblast – Skutečný zájem ✔
Každé dítě vycítí, jestli vás jeho posun a proces učení skutečně zajímá nebo jste si jen přišli „odučit“ hodinu. Pokud váš žák/student neuvěří v to, že v něj věříte vy sami, nebude to fungovat.

2️⃣ Oblast –  Naslouchání ✔
K tomu, abyste mohli vašemu žákovi/studentovi vytvořit vhodné podmínky pro jeho vlastní cestu je třeba více naslouchat, než mluvit. Na začátku je to vždy náročné, protože je třeba si se žákem/studentem vytvořit zdravý vztah, získat si oboustrannou důvěru a poté správnými otázkami vést žáka/studenta tak, abyste pochopili jak s ním pracovat.

3️⃣ Oblast –  Vytvořit dítěti prostor dělat chyby ✔
Chyba je základním pilířem učení. Je přirozená a pokud k ní zvolíme správný přístup, dokáže mít na cestu učení úžasně kladný dopad. Za chyby v procesu učení se rozhodně nesmí trestat. Nikdy!

4️⃣ Oblast –  Nechat dítě s námi nesouhlasit ✔
Ano. Každý žák/student má právo s námi nesouhlasit a je to skvělé. Učíme ho tím kritickému myšlení, které je v dnešní době tak žádoucí. Není totiž důležité to, kdo má zrovna k řešení určitého problému pravdu, ale to, abychom na konci přišli k tomu nejlepšímu řešení.

5️⃣ Oblast –  Každý žák má své vlastní tempo učení ✔
Soukromá individuální výuka nabízí ten nejlepší prostor k tomu, aby mohl každý žák/student pracovat svým vlastním tempem a využíval strategie učení, které jeho proces učení podporují a může tak neustále růst a posouvat se.

💡 Pokud vás zajímá, jak dětem vytvořit skutečně efektivní podmínky pro učení, sledujte nás na Facebooku kliknutím zde. Příspěvky na toto téma budeme publikovat pravidelně.

Autorka příspěvku: Mgr. Nikoleta Manduchová

Komentáře