Mgr. Nikoleta Manduchová

Pedagožka, překladatelka, specialistka na jazykovou on-line výuku dětí, věnuje se poradenství v oblasti jazykového vzdělávání, vytváří výukové materiály pro děti, studenty a učitele. Sleduje, aby naše společnost rostla tím správným směrem.

Kontakt: nikoleta.manduchova@altya.cz

Mám vystudované učitelství germanistiky a slovenského jazyka a literatury. Součástí mého studia byly také státní zkoušky z pedagogiky, psychologie, sociologie a didaktiky. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci jsem vedla webináře pro rodiče a učitele na témata: Jak na cizí jazyky u dětí s ADHD a Jak na cizí jazyky u dětí s poruchami učení.  Moje studium učitelství jazyků a touha přinést do vzdělávání lehkost, radost, efektivitu a praktické využití se staly počátkem pro založení Vzdělávacího centra ALTYA. 

Krátký příběh mé cesty:

Mnoho lidí se mě často ptá, proč neučím ve škole, ale rozhodla jsem se jít cestou soukromého online vzdělávání. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že jsem se chtěla věnovat skutečnému učení a vytvořit prostor, kde bude každému studentovi, který o danou výuku projeví zájem umožněný individuální přístup, který jej povede cestou vlastního sebepoznání a učení v lehkosti a radosti.

Jsem totiž přesvědčena o tom, že právě soukromá výuka má volné ruce v tom, aby mohla vytvořit vhodné podmínky učení pro každého studenta.

Proto v roce 2018 vzniklo vzdělávací společnost ALTYA, abych se mohla plně věnovat tomu, v co věřím a svobodně tvořit to, co mi ve vzdělávání dává smysl.

 • 7 let výuky
 • přes 6000 odučených hodin
 • 5 let buduji vzdělávací společnost ALTYA, s.r.o.
 • 7 let si tvořím vlastní výukové materiály
 • zakládám si na přístupu - učení v lehkosti
 • vyučuji německý a arabský jazyk
 • miluji práci s dětmi, mám však bohaté zkušenosti i s výukou dospělých
 • významných výsledků dosahuji i u studentů s poruchami učení
 • kromě výuky se věnuji i školení, přednáškám, konzultacím pro rodiče, učitele a vysokoškolské studenty

Výběr mých certifikací

Nabízím osobné a on-line konzultace na témata:

 • UČENÍ V LEHKOSTI A RADOSTI
 • EMOČNÍ PŘÍSTUP K UČENÍ, JAKO ÚČINNÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
 • JAK VÉST DĚTI K TOUZE UČIT SE
 • JAK NA CIZÍ JAZYKY V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁN
 • JAK NA VÝUKU JAZYKŮ U DĚTÍ S ADHD
 • JAK NA VÝUKU JAZYKŮ U DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ
 • JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (obecně)
 • UČME JAZYKY EFEKTIVNĚ BEZ KNIH
 • EFEKTIVNÍ METODY UČENÍ SE NOVÉ SLOVNÍ ZÁSOBY
 • JAK VZDĚLÁVAT V 21. STOLETÍ

Dané konzultace mohou využít jednotlivci, školy a vzdělávací instituce. Nabízím konzultace, přednášky, semináře k uvedeným, ale i jiným tématům podle Vašich potřeb.


Výběr referencí z mé praxe

PRO ZVETŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

Máte-li zájem o některou z mých služeb, vyplňte prosím kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů