Pojmenování Vánočních svátků v arabštině

Tuto oblast nám zpracoval náš slovenský kolega, proto jsme celý článek nechali autenticky ve slovenštině.

Blížia sa vianočné sviatky a tak si v tomto jazykovom okienku ukážeme, ako sa v arabčine jednotlivé vianočné sviatky nazývajú.

V arabskom svete slávi vianočné sviatky 30 miliónov arabov, najviac v Sýrii, Jordánsku a Palestíne.

Vianočné sviatky (عيد الميلاد- íd al-milád, doslova sviatok narodenia) začínajú prípravným obdobím, ktoré sa nazýva Advent ( مجيء – muží´a, doslova príchod alebo tiež  القدوم – al-qudum).

Advent ma štyri adventné nedele ( الأحد قدوم – kudum al-ahad). Slovo advent pochádza z latinčiny (ad ventum) a znamená príchod.

Prvým významným sviatkom je sviatok Zvestovania ( عيد البشارة – íd al-bišára, doslova sviatok ohlásenia), kedy archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že sa jej narodí boží syn Ježiš.

Samotné vianočné sviatky začínajú Štedrým večerom ( عشية عيد الميلاد – ašijá íd al-milád, doslova predvečer Vianoc). Nasledujúci deň je sviatok Božieho narodenia ( عيد الميلاد الإلهي – íd al-milád Allihí), čo je hlavným sviatkom Vianoc. Nasleduje sviatok sv. Štefana ( يوم القديس ستيفن – jaum al-qidís stifín).

Po hlavných vianočných sviatkoch nasleduje Nový rok ( راس السنة – ras as-sanáti, doslova hlava roku). Celé vianočné obdobie uzatvára sviatok Zjavenia Pána čiže Traja králi ( ثلاثة ملوك اليوم – thalatha mulúk aljaum).

Ešte jedna poznámka. Uvedené sviatky sa vzťahujú na arabov, ktorí sa hlásia k rímskemu rítu.  Väčšina arabských kresťanov patrí k ortodoxným kresťanom hlásiacim sa k byzantskému rítu a tak Vianoce u nich pripadajú na 6. januára. Od tohto dátumu sa potom odvíja slávenie ostatných sviatkov.

Autor článku: Ing. Juraj Pilko, lektor arabského jazyka

Komentáře