Jazykové okénko – Pozdravy ve španělštině

Dnes tu máme článek o španělštině a podíváme se na úplný základ – jak jinak než na pozdravy a loučení. Řekneme si nejen, jak se jednotlivé pozdravy řeknou, ale také co znamenají doslova a proč a v jakých situacích se používají.

Pozor však, tento článek se vztahuje pouze na jazyk používaný ve Španělsku. V některých zemích Latinské Ameriky se totiž liší nejen například použití tykání a vykání, ale dokonce i jejich způsob skloňování sloves či použití osobních zájmen.

Pláž Cala Salada, Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Baleárské ostrovy. Foto: Jana Lineková, 2019

UVÍTÁNÍ

¡Hola! [ola] – Ahoj!

 • ve španělštině se dávají vykřičníky a otazníky jak na konci, tak i na začátku věty, přičemž na začátku věty se znaky píšou obráceně, tj.: ¡ a¿
 • písmeno H se ve španělštině nevyslovuje

Ve Španělsku se tykání používá výrazně více než v češtině. Pozdravem ¡Hola! budeme tedy zdravit daleko častěji, než jsme zvyklí tady u nás v Česku, i v mnoha případech, kdybychom v češtině pozdravili zdvořile Dobrý den a dotyčnému vykali.

Bývá běžné si tykat i s cizími (i staršími) lidmi, například s úředníky na úřadě, s řidičem v autobuse, ale také i žáci s učiteli na školách si tykají.

Vykání se ve Španělsku samozřejmě také používá, i když zdaleka ne tolik jako u nás. Bývá to v situacích, kdy je skutečně raději vhodné projevit jakousi úctu vůči druhému. Mohou to být například rodiče Vašeho partnera či třeba Vaši klienti, kteří jsou už v pokročilejším věku. V takovém případě můžete druhému na začátku vykat (používat formu Usted, v množném čísle Ustedes), je však běžné, že se během rozhovoru plynule přejde na tykání.

Když ve Španělsku někomu vykáme, technicky mu vlastně onikáme a sloveso skloňujeme ve třetí osobě, v jednotném čísle, jedná-li se o jednu osobu, v množném čísle, pokud oslovujeme více osob.

Proto španělské vykání zní o něco formálněji a uctivěji nežli to české.

¡Buenos días! – Dobré ráno! / Dobrý den!

 • tento pozdrav použijeme ráno, dopoledne a můžeme i brzy popoledni
 • čárka ve španělštině narozdíl od češtiny nevyjadřuje délku hlásky, nýbrž přízvuk ve slově. Neznamená to teda, že bychom v tomto případě četli samohlásku i dlouze, ale za to na ni při mluvení klademe důraz

Pozdravy Dobrý den, Dobré odpoledne či Na shledanou zdravíme ve španělštině jak ty, kterým tykáme, tak i osoby, kterým vykáme.

Můžeme dokonce použít oboje naráz v jednom pozdravu: ¡Hola! ¡Buenos días!

¡Buenas tardes! – Dobré odpoledne! / Dobrý večer!

 • později odpoledne tento pozdrav vystřídá předchozí „¡Buenos días!“ a tento můžeme používat až do pozdního večera

Na pozdravy ¡Buenos días! a ¡Buenas tardes! můžeme kromě stejného pozdravu odpovědět například také ¡Muy buenos! nebo ¡Muy buenas! Záleží samozřejmě na tom, na který z nich odpovídáme.

¡Buenas noches! [buenas nočes] – Dobrý večer! / Dobrou noc!

 • tímto pozdravem můžeme pozdravit při setkání v pozdních večerních a nočních hodinách a stejně tak jím můžeme popřát dobrou noc tak jako v češtině
 • dobrou noc můžeme také popřát pozdravem ¡Hasta mañana! [asta maňana], což doslova znamená „Na viděnou zítra!“

Používají se také zkrácené hovorové výrazy ¡Buenos! či ¡Buenas!, což se dá do češtiny přeložit jako Brýden! či Brývečer!

JAK SE MÁŠ?

¿Qué tal? [ke tal] – Jak se máš? / Jak se máte?

 • tato otázka se dá použít jak u tykání, tak i u vykání
 • fráze ¿Qué tal? také znamená, jaké něco bylo, je nebo bude, např.:
  • ¿Qué tal la fiesta ayer? – Jaká byla včera oslava?
  • ¿Qué tal tu hermana? – Jak se má tvoje sestra?
  • ¿Qué tal si le compramos un regalo? – Co kdybychom mu koupili dárek?

¿Cómo estás? [komo estás] – Jak se máš?

¿Cómo está (Usted)? – Jak se máte?

 • slovo cómo znamená „jak“ a za ním následuje vyskloňované sloveso estar – španělsky sloveso „být“ v přechodném dočasném stavu (sloveso „být“ se totiž do španělštiny překládá třemi způsoby, ale o tom samozřejmě až někdy příště)
 • forma estás je druhá osoba jednotného čísla a forma está je tedy, jak jsme si pro vykání už vysvětlovali výše, třetí osoba jednotného čísla
 • úplně doslova tedy fráze ¿Cómo estás? znamená „Jaký jsi?“, zatímco ¿Cómo está? znamená „Jaký je?“

Estoy bien. / Bien. – Mám se dobře. / Dobře.

Estoy muy bien. ¿Y tú? – Mám se velmi dobře. A ty?

Estoy mal. / Mal. – Mám se špatně. / Špatně.

 • ano, správně jste uhodli, že slovo estoy je sloveso „být“ v přechodném dočasném stavu vyskloňované v první osobě jednotného čísla, tedy „jsem“
 • narozdíl od angličtiny či němčiny se ve španělštině stejně tak jako v češtině běžně vynechávají osobní zájmena ve větách, jelikož se slovesa skloňují ve všech osobách, a je tedy už ze samotného tvaru slovesa jasné, o jakou osobu se jedná
Passeig de Ses Fonts, Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Baleárské ostrovy. Foto: Jana Lineková, 2019

LOUČENÍ

Při loučení se nejčastěji používá slovo hasta, což doslova znamená do (nějaké doby), plus k tomu nějaké další slovo. V podstatě to znamená, že si říkáme, že se uvidíme v té době, kterou uvedeme za slovíčkem hasta.

¡Hasta luego! [asta luego] – Na viděnou později!

¡Hasta mañana! – Na viděnou zítra!

¡Hasta pronto! – Na viděnou brzy!

¡Hasta el lunes! – Na viděnou v pondělí!

¡Adiós! – Na shledanou! / Sbohem! / Čau!

 • doslova tento výraz znamená „Sbohem“, narozdíl od češtiny se však používá celkem běžně, i když se s někým neloučíme navždy

Samozřejmě to závisí člověk od člověka, ale ve všeobecnosti jsou Španělé poměrně extrovertní národ, proto se určitě nestyďme a při nejbližší příležitosti směle pozdravme.

Autorka článku: Jana Lineková

Janka zodpovídá za kvalitu jazykové výuky, zaškoluje nové lektory, vytváří jazykové příručky, dohlíží na kvalitu překladů a korektur. Je lektorkou anglického a španělského jazyka.

Komentáře