Duální systém vzdělávání v Německu – Duales Ausbildungssystem

U našich západních sousedů se jedná o nejběžnější formu vzdělávání, jde o tzv. duální vzdělávací systém. Během svého pobytu v zahraničí jsem se rekvalifikovala na zdravotní sestru v zubařské ordinaci právě díky Ausbildungu. Dle mého názoru je to skvěle, propracovaný systém plný výhod. Proto bych ho našinci ráda přiblížila.

Pokud se člověk v Německu chce stát např. zdravotní sestrou, bankéřem, pekařem, fyzioterapeutka, ergoterapeut, fotografem nebo tzv. „kancelářskou myškou“, musí absolvovat právě Berufsausbildung.

Většina státem uznaných zaměstnání – momentálně se jedná o 350 – jsou postaveny na duálním systému vzdělávání. „Duální“ znamená dvojitou formu vzdělávání – teoretickou a praktickou část. V tvz. Berufsschule (škola zaměstnání) se studenti naučí teoretickou část budoucího zaměstnání, v konkrétním podniku se naučí praktickým znalostem. V podstatě jako u nás střední odborná škola.

Díky tomuto systému získávají studenti na praxi orientovanou kvalifikaci a tím rovněž lepší šance na pracovním marketu.

Normálně funguje škola 1 až 2 dny v týdnu a po zbytek týdne jsou studenti v podniku, kde vykonávají praxi. U některých Ausbildungů je školní výuka pojmuta jako blok vyučování. Znamená to např. 2 měsíce v kuse učení a potom zbytek zase praxe.

VELKÁ VÝHODA AUSBILDUNGU je ve státní regulaci: ve všech spolkových zemích Německa jsou zavedena určitá pravidla, která musí splnit pro dokončení Ausbildungu všichni studenti v daném oboru. V konečném výsledku by měli všichni porozumět danému fachu na stejné úrovni a měli by mít ty samé dobré pevné základy. Tak si budoucí zaměstnavatelé budou jisti, že zaměstnají kvalifikovaného a vzdělaného pracovníka.

Pro studenty to je zase ohromná výhoda, že tato forma vzdělání trvá většinou 3 roky. Je zakončená státní zkouškou, kde student dostane certifikát. Ve většině případů má poté možnost student zůstat v dané firmě a začít si v poměrně nízkém věku – většinou cca. 18-20 let budovat kariéru a dostávat dobrý plat.

V roce 2017 byl můj obor (Zahnmedizinische Fachangestellte) hodnocen brutto během Ausbildungu takto:

  1. rok učení    740 €
  2. rok učení 780 €
  3. rok učení 830 €

Duální Ausbildung je v Německu placené ve většině případů dle tarifů. Jedná se o tabulky, kde je podle ročníku napsané, kolik by měl daný student dostávat peněz. Zaměstnavatel NEMŮŽE nikdy platit méně. Je ale možné, že nabídne svému studentovi (nazývají se Azubi) větší plat.

Duální Ausbildung je regulován zákonem o vzdělání v zaměstnání. Stejně tak platí jednotlivá pravidla pro určitá zaměstnání. Tyto dvě položky se zabývají právy a povinnostmi studentů stejně tak i zaměstnavatelů.

Další podmínky jsou ustanoveny v pracovní smlouvě o vzdělání, jedná se v podstatě o určitý druh zaměstnaneckého poměru. Správnost vykonávání Ausbildungu kontrolují instituce jako IKK nebo HWK. Tyto zastřešují i závěrečné zkoušky.

No a jaké to bylo na vlastní kůži?

Konkrétně v mém případě se jednalo o pozici sestry v zubařské ordinaci.

Reálně to vypadalo tak, že jsem pondělí, úterý a čtvrtek vždy byla v ordinaci a byla v podstatě pravá ruka moji mladé šéfky. Pomáhala jsem jí se vším, co bylo potřeba. Jelikož jsem tehdy byla úplný amatér, musela jsem se vše naučit od začátku. Moje šéfová i kolegyně mi byly skvělou oporou a pomohly se úspěšně prokousat přes všechny složité materiály, postupy v zubařině i přes složitou alchymii lidského těla.

Díky odborné škole, kde jsem byla každou středu a každý druhý pátek, jsem porozuměla teorii, naučila jsem se hromady věcí o lidské anatomii, anatomii hlavy i ústní dutiny. Měli jsme rovněž hodiny finanční a sociální gramotnosti. Musím přiznat, že učitelé, které jsme měli na anatomii a chirurgii byli odborníci na svém místě. Samozřejmě přes jazykovou bariéru bylo někdy těžké pochopit učivo.

Pokud jsem něčemu nerozuměla, pomohla mi moje šéfová, která mě např.vzala na kávu a vysvětlila podstatu věci.

Určitě jsem tzv. měla štěstí i na lidi. Původně se tento obor studuje 3 roky a je zakončen státem uznávanou zkouškou, která se skládá i z teoretické i z praktické části, plus ještě z rentgenu. Po této zkoušce člověk může zůstat pracovat tam, kde vykonával praxi. Což je rozhodně dobrý start do života. Často se díky tomu stane, že mladý člověk má ve velmi ranném věku dobře rozvinutou kariéru a je dobře finančně zajištěn.

Managment podniků, kde mají tzv. Azubis si je vychovává už od začátku a po skončení Ausbildungu jim dává rychle šanci probojovat se dál ve firmě. Což beru jako největší motivaci a výhodu tohoto vzdělávání. Určitě nechci hanit české vysoké školy, sama jsem jednu absolvovala, jen bohužel musím konstatovat, že v Německu mi česká vysoká škola bez praxe moc nápomocná nebyla a bylo jednodušší si pak vybrat jiný obor a v něm začít tzv. od nuly.

Mě bylo díky dobrým výsledkům umožněno studovat jen 2 roky. Tyto 2 roky však patřily k nejproduktivnějším v mém životě. Přístup všech byl vážně úžasný.

Kvůli rodině jsem se po skončení Ausbildungu rozhodla přestěhovat do Čech, chtěla jsem však zůstat pracovat v Německu. Díky německému vzdělání jsem neměla sebemenší problém sehnat práci v blízkém německém městě Žitava, kde jsem až do nástupu na mateřskou byla velmi spokojená.

Dveře jsou všem otevřené, stačí se jen nebát a s pokorou a ušima nastraženýma jednoduše zkusit štěstí! 🙂

Autorka článku: Bc. Karla Duračinská

P.S. …a pokud byste chtěli např. oprášit staré znalosti z němčiny, které jste se učili možná ještě kdysi na škole, více info o výuce s námi najdete na této stránce https://altya.cz/vyuka-jazyku/

Komentáře