Ing. Juraj Pilko

Je lektorem arabského jazyka, vytváří výukové materiály z arabštiny pro učitele a studenty.

Ing. Juraj Pilko

Kontakt: juraj.pilko@altya.cz 

“Každý študent sa vie učiť. Len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom.” ~George Ewans

Vzdelanie:

Technická univerzita BA, Strojnícka fakulta, odbor Dopravná a manipulačná technika

The Open University, Milton Kings UK, Efektívny manažér

The Open University, Milton Kings UK, Finančný manažér

The Open University, Milton Kings UK, Riadenie zdrojov pre trh

Štátna jazyková škola, Anglický jazyk 

Štátna jazyková škola, Arabský jazyk 

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, arabský jazyk

Som príkladom toho, že človek sa učí celý život. Jazyky ma prirodzene bavili už od malička. Od ôsmych rokov som sa učil nemecký jazyk a od desiatich ruský jazyk. Z ruského jazyka som maturoval a na technickej univerzite som mal z neho ešte odbornú skúšku. V šestnástich rokoch mi pribudol anglický a latinský jazyk. Absolvoval som štyri roky arabského jazyka v Jazykovej škole a teraz končím třetí ročník arabského jazyka na Katedre klasickej a semitskej filológie, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského so zameraním na hovorovú arabčinu. Po ukončení štúdia tohto jazyka chystám sa naučiť taliansky jazyk.

V živote som veľa cestoval a pochopil som, že omnoho viac človek uvidí, dozvie sa a zažije, keď ovláda jazyk „domorodcov“. Netreba plynule, stačí možno zopár fráz a dvere aj srdcia ľudí sa vám začnú otvárať, nadväzujete nečakané priateľstvá a dostanete to, čo vám žiadna cestovka alebo pracovný pobyt nedá. Sám som to vyskúšal, keď som pracoval v Nemecku, na Kube (tam mi stačila ruština) a potom v armáde v Rusku a západnej Afrike. Momentálne pracujem v rakúskej nadnárodnej spoločnosti, ktorá má 107 pobočiek po celom svete ako manažér informačných a komunikačných technológií a intenzívne pri mojej práci využívam nemecký a anglický jazyk. Keďže majitelia sa chystajú expandovať aj na Blízky východ, tak využijem aj arabský jazyk.

Mojím cieľom je dosiahnuť, aby učenie cudzieho jazyka študenta bavilo a preto sa snažím meniť spôsob výučby tak, aby bol študent i ja stále motivovaný. Jazykové vedomosti sa nedajú naliať do hlavy ale dá sa ukázať cesta, ktorou sa k nim študent dopracuje. Lektor by mal študenta manažovať v učení, v momente keď ho začne učiť, tak študent začne napodobovať učiteľa a stráca kreativitu a následne aj chuť učiť sa. V škole je lekcia a potom test, v živote je však najskôr test a potom lekcia.

Rád sa budem venovať študentom, ktorí by chceli začať s arabským jazykom, ktorým hovorí 300 miliónov ľudí (piaty v poradí najrozšírenejších jazyk vo svete) a objavovať úžasnú kresťanskú i moslimskú kultúru severnej Afriky a Blízkeho východu.


Články:

Jazykové okénko – Arabské pozdravy – https://altya.cz/jazykove-okenko-arabske-pozdravy/

Jazykové okénko – Arabské Velikonoce – https://altya.cz/jazykove-okenko-arabske-velikonoce/

Jazykové okénko – Představení v arabštině – https://altya.cz/jazykove-okenko-predstaveni-v-arabstine/

Jazykové okénko – Sluneční a měsíční souhlásky v arabštině – https://altya.cz/slunecni-a-mesicni-souhlasky-v-arabstine/

Jazykové okénko – Menné vety v arabčine – https://altya.cz/menne-vety-v-arabcine/ 

Pojmenování Vánočních svátků v arabštině - https://altya.cz/pojmenovani-vanocnich-svatku-v-arabstine/

Jak vzniklo slovo alkohol? - https://altya.cz/jak-vzniklo-slovo-alkohol/

 

Více info o naší výuce najdete na tomto odkazu: https://altya.cz/vyuka-jazyku/

 

Lekce se mnou si můžete objednat níže a do poznámky ve formuláři uvést arabský jazyk a mé jméno 🙂